Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på universitetet. På SG/Broby sätter vi verklighetsbaserat lärande i centrum och gör vi vårt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.
Första året på samhällsvetenskapsprogrammet läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena.
Till år två väljer du inriktning och kommer att studera ämnen specifika för sin inriktning. I årskurs två har du också möjlighet att få ta del av skolans internationella utbyten.
Sista året på samhällsvetenskaps-programmet är präglat av ämnen inom inriktningen du valt. Du läser också ämnen som du själv vill fördjupa dig i och du kommer att göra ett gymnasiearbete som ska uppfylla programmets examensmål.

Inriktningar

Inriktning Beteendevetenskap 450 p

Beteendevetenskap Här får du kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen tar bland annat upp ledarskap, lärande, sociologi, kommunikation. Du får studera människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen och ger kunskaper i att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

Inriktning Samhällsventenskap 450 p

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge dig kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Din förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1b, 100

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1b, 100

Matematik 2b, 100

Naturkunskap 1b, 100

Religionskunskap, 50

Samhällskunskap 1b, 100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100

 

 

Programgemensamma ämnen 300 p

Filosofi 1, 50

Moderna språk, 200

Psykologi 1, 50

 

Samhällsventenskap 450 p

Geografi 1, 100

Historia 2a, 100

Religionskunskap 2, 50

Samhällskunskap 2, 100

Samhällskunskap 3, 100

Beteendevetenskap 450 p
Kommunikation, 100

Ledarskap och organisation, 100

Psykologi 2a, 50

Samhällskunskap 2, 100

Sociologi, 100

 

Programfördjupning 300 p

Beteendevetenskap 300 p

Historia 2a, 100

Geografi 1, 100

Engelska 7, 100 eller Matematik 3b, 100 valbara

Samhällsvetenskap 300 p

Sociologi, 100 p

Kommunikation, 100

Engelska 7, 100 eller Matematik 3b, 100 valbara

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Totalt antal poäng 2500 p

Berättelser efter studenten