Samhällsvetenskapsprogrammet
År 1

Första året på samhällsvetenskapsprogrammet läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena.

År 2

Till år två väljer du inriktning och kommer att studera ämnen specifika för sin inriktning. I årskurs två har du också möjlighet att få ta del av skolans internationella utbyten.

År 3

Sista året på samhällsvetenskaps-programmet är präglat av ämnen inom inriktningen du valt. Du läser också ämnen som du själv vill fördjupa dig i och du kommer att göra ett gymnasiearbete som ska uppfylla programmets examensmål.

Inriktningar

Inriktning beteendevetenskap

Beteendevetenskap Här får du kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen tar bland annat upp ledarskap, lärande, sociologi, kommunikation. Du får studera människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen och ger kunskaper i att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

Inriktning medier, information och kommunikation

Denna inriktning ska ge dig kunskaper i åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas, samt om medieteknik och mediernas roll i samhället. Dessutom får du pröva hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du studerar olika aspekter av medieområdet, från kommunikationsteori till medieproduktion. Trots den stora delen teoretiska inslag ingår även en hel del praktiska moment, som till exempel filmproduktion och bildbehandling. Inriktningen ger en god grund att stå på för den som vill läsa till exempel medie- och kommunikationsvetenskap på högskolan och kanske siktar på att blir informatör eller liknande i framtiden.

Inriktning Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge dig kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Din förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1b, 100

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1b, 100

Matematik 2b, 100

Naturkunskap 1b, 100

Religionskunskap, 50

Samhällskunskap 1b, 100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen 300 p

Filosofi 1, 50

Moderna språk, 200

Psykologi 1, 50

 

 

Medier, information och kommunikation 350 p

Journalistik, reklam och information 1, 100

Medieproduktion 1, 100

Medier, samhälle och kommunikation 1, 100

Psykologi 2a, 50

Samhällsvetenskap 450 p 

Geografi 1, 100

Historia 2a, 100

Religionskunskap 2, 50

Samhällskunskap 2, 100 

Samhällskunskap 3, 100

Beteendevetenskap 450 p

Kommunikation, 100 

Ledarskap och organisation, 100

Psykologi 2a, 50

Samhällskunskap 2, 100

Sociologi, 100

Programfördjupning 300-400 p

Dessa två valbara

Engelska 7, 100

Matematik 3b, 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Totalt antal poäng 2500 p

Specialidrott till denna utbildning?

Efter utbildningen

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet