Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som ännu inte uppnått det som krävs för att komma in på ett nationellt program. Målet är att du efter tiden på Introduktionsprogrammet utvecklat både dina kunskapsmässiga och sociala färdigheter. Vår strävan är att du så snart som möjligt ska kunna gå vidare till andra studier eller yrkesliv.

Inriktningar

Programinriktat val

Är en utbildning, som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett program.

En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket och på grundskoleämnen för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.