Om SG Broby

Vill du gå en utbildning som ger dig en god grund för framtiden, oavsett om du vill studera vidare eller jobba direkt efter gymnasiet? Våra yrkesprogram är utformade tillsammans med branschen, vilket innebär att du lär dig precis det som behövs i arbetslivet, och på våra högskoleförberedande program jobbar vi för att du ska få de bästa möjliga förutsättningar för vidare studier. I Sunne finns stora möjligheter till sport och friluftsliv. Vi har ett modernt elevboende med närhet till både centrum och skolan.

Välkommen att bli en av oss!

Historia

En helt ny skola, SG/Broby
Sunne Gymnasieskola/broby är en sammanslagning från tidigare Brobygrafiskas gymnasiedel och Brobyskolan i Sunne.

Sunne Kommun är huvudman för SG/Broby.

Tidigare Broby Grafiska gymnasium
Broby Grafiska startades 1992 i samband med att Tetra Pak etablerade sig i Sunne. Den första utbildningen som hölls var en utbildning i grafisk teknik mot förpackningstryck. Industrihallar byggdes om och inreddes till klassrum för utbildningar från gymnasie- till forskningsnivå inom grafisk teknik och media. Broby Grafiska bedriver idag yrkeshögskoleutbildning, företagsutbildning och forskningsprojekt

Brobyskolan
Brobyskolan har sedan 1993 varit gymnasieskolan i Sunne för i huvudsak teoretiska program. Skolan har även erbjudit Industriprogrammet och Hotell- och turismprogrammet samt Komvux. Skolans historia startade 1938 med de första kommunalt anordnade utbildningsinsatserna av yrkesinriktad karaktär vid sidan av det obligatoriska skolväsendet i Sunne. Skolan verkade som yrkesskola fram till 90-talet.

Värdegrund

Sunne Gymnasieskola delar Sunne kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår versamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga at lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolas vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda exceptionella förutsättningar utifrån varje elevs förutsättningar, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.

Besök oss under en dag

Funderar du att söka våra utbildningar? Boka ett besök! För att du ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt kan du besöka oss. Du får du träffa studievägledare, elever och lärare som guidar dig på skolan och ger dig en inblick hur vardagen på skolan är.

Besöket bokar du genom att kontakta vår studie- och yrkesvägledare, som syr ihop en dag eller halvdag åt dig efter dina önskemål. Lunch ingår i besöket.

Välkommen!

 

Kontakta

Barbro Ainegren

Studie & Yrkesvägledare
0565-179 87

Kommunikationer till skolan

Tåg – Fryksdalsbanan tar dig bekvämt till och från Sunne. Tåget ansluter i Kil eller Karlstad till x2000 och andra avgångar. Buss och tågstation ligger samlat i Sunne centrum.

Buss & bil – Bussförbindelser finns i flera gånger om dagen mot Torsby, Karlstad och Munkfors. Busslinje 212 trafikerar vägen mellan Gräsmark – Sunne.

Europaväg 45 passerar Sunne. Du har 45 minuter till Karlstad och 25 minuter till Torsby.

 

Länkar för dig som pendlar

Värmlandstrafik

SJ