Elevinformation

Här kan du som går på Sunne gymnasieskola/ Broby finna information om den dagliga verksamheten och om de olika funktioner som finns på skolan och som kan ge stöd och service när du behöver. Här hittar du också länkar till bl.a. ditt schema och skolans matsedel. Sunne kommuns e-tjänst för självbetjäning heter SchoolSoft där du bland annat kan anmäla sjukfrånvaro och se klasschema.

Studie- & yrkesvägledning

Som Studie- och yrkesvägledare fungerar jag som en guide före, under och efter utbildningen. Jag hjälper dig att hitta en utbildning som passar dig, att ta dig igenom utbildningen och slutligen blicka framåt på alternativ efter utbildningen.

Har du frågor som rör din studiesituation, till exempel om du behöver hjälp med studieteknik, motivation eller funderar på om du valt rätt, kontakta mig så ska jag försöka hjälpa dig.

Mer information från skolverket:

https://utbildningsguiden.skolverket.se

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Därför finns elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie-och yrkesvägledare på skolan.

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med skollagen.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och ge goda förutsättningar till lärande, god hälsa och personlig utveckling.

Varmt välkommen att kontakta någon i vårt team!

Maria Gustafsson
Kurator
0565-15556

Maria Smegärd
Skolsköterska
0565-155 57

Suzanne Rosenblad
Specialpedagog
0565-17903

Barbro Ainegren
Studie & yrkesvägledare
0565-17987

Internationella möjligheter

Dörren står öppen mot världen – vågar du ta steget?
Ta chansen att få nya vänner, lära känna en ny kultur, nya människor och skaffa yrkeserfarenheter. Det internationella perspektivet är mycket viktigt och Sunne Gymnasieskola/Broby har lång erfarenhet av utlandspraktik och internationella projekt. I yrkesprogram ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagd utbildning) och där du har möjlighet att göra delar av praktiken utomlands.

Du som elev ska kunna möta människor och miljöer samt byta tankar och idéer från andra delar av världen.

Du kan förbättra din engelska eller lära dig ett nytt språk.

På Sunne Gymnasieskola/Broby har du stora möjligheter att jobba internationellt. Du kan praktisera och arbeta i ett samarbetsprojekt med olika länder över hela världen. Våra lärare har möjlighet att delta i samarbeten och andra utbyten med andra länder.