Elevinformation

Elev på SG/Broby

Här kan du som går på Sunne gymnasieskola/ Broby finna information om den dagliga verksamheten och om de olika funktioner som finns på skolan och som kan ge stöd och service när du behöver. Här hittar du också länkar till bl.a. ditt schema och skolans matsedel. Sunne kommuns e-tjänst för självbetjäning heter Dexter där du bland annat kan anmäla sjukfrånvaro och se klasschema.

Ung företagsamhet

Ung Företagssamhet (UF) är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16-20 år. På SG/Broby kan du driva UF-företag som utvecklar din kreativitet och företagsamhet.

Tillsammans med någon eller några kamrater från ditt eget eller något annat program, startar, driver och avvecklar du ett företag under ett läsår

Ni tar fram och genomför en affärsidé. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Detta ger dig en unik kunskap om och erfarenhet av eget företagande. UF-företaget ger möjligheter att träna problemlösning, planering, samarbete, beslutsfattande och ta eget ansvar.

Du har med ditt företag möjlighet att ställa ut på den regionala UF-mässan i Värmland och där delta i olika tävlingar. Blir ditt företag bland vinnarna i någon tävling representerar företaget Värmland på den Nationella Mässan i Stockholm senare på vårterminen.

Peter Norén

Peter Norén

Lärare
0565-163 82

maila Peter

Studie- & yrkesvägledning

Som Studie- och yrkesvägledare fungerar jag som en guide före, under och efter utbildningen. Jag hjälper dig att hitta en utbildning som passar dig, att ta dig igenom utbildningen och slutligen blicka framåt på alternativ efter utbildningen.

Har du frågor som rör din studiesituation, till exempel om du behöver hjälp med studieteknik, motivation eller funderar på om du valt rätt, kontakta mig så ska jag försöka hjälpa dig.

Barbro Ainegren

Barbro Ainegren

Studie & yrkesvägledare
0565-179 87

maila Barbro

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Därför finns elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie-och yrkesvägledare på skolan. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med skollagen.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och ge goda förutsättningar till lärande, god hälsa och personlig utveckling.

Varmt välkommen att kontakta någon i vårt team!

Maria Eklund

Maria Eklund

Kurator
0565-15556
070-6447911

e-post Maria
Maria Smegärd

Maria Smegärd

Skolsköterska
0565-155 57

e-post Maria
Suzanne Rosenblad

Suzanne Rosenblad

Specialpedagog
0565-17903
070-106246

e-post Suzanne
Barbro Ainegren

Barbro Ainegren

Kurator IMSpråk
Studie & yrkesvägledare
introduktionsprogram
0565-17987
070-2140752

e-post Barbro

Internationella möjligheter

Dörren står öppen mot världen – vågar du ta steget?

Ta chansen att få nya vänner, lära känna en ny kultur, nya människor och skaffa yrkeserfarenheter. Det internationella perspektivet är mycket viktigt och Sunne Gymnasieskola/Broby har lång erfarenhet av utlandspraktik och internationella projekt. I yrkesprogram ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagd utbildning) och där du har möjlighet att göra delar av praktiken utomlands.

Du som elev ska kunna möta människor och miljöer samt byta tankar och idéer från andra delar av världen.

Du kan förbättra din engelska eller lära dig ett nytt språk.

På Sunne Gymnasieskola/Broby har du stora möjligheter att jobba internationellt. Du kan praktisera och arbeta i ett samarbetsprojekt med olika länder över hela världen. Våra lärare har möjlighet att delta i samarbeten och andra utbyten med andra länder.