Våra program

Högskoleförberedande

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på universitetet. På SG/Broby sätter vi verklighetsbaserat lärande i centrum och gör vi vårt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.På SG/Broby kan du experimentera, utforska, klura ut och att fördjupa dig inom ämnen som matematik, fysik, kemi och biologi. Du kan även välja att kombinera naturvetenskap och samhälle.

Läs mer

Naturvetenskap

Yrkesprogram

Industriteknik

Industritekniskaprogrammet
Namnet industritekniska programmet poängterar att programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke. Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. På SG/Broby lär du dig allt ifrån att använda manuella maskiner, datorer, CNC-maskiner, mät- och ritteknik, svetsning och drift- och underhållsteknik. På programmet varvas praktik och teori på ett naturligt sätt.

Läs mer

Grafisk produktion

Gillar du teknik? Vill du ha ett spännande och kreativt jobb med bra lön? Siktar du på ett jobb direkt efter gymnasiet? Grafisk produktion inom Industritekniska programmet är ett yrkesförberedande program som leder till spännande jobb och möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Efter utbildningen kan du gå direkt ut i jobb inom tryckbranschen med hela världen som arbetsfält. Programmet har riksintag vilket innebär att du kan söka var än du bor i Sverige

Läs mer

Grafisk produktion

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som ännu inte uppnått målen för att komma in på ett nationellt program. Målet är att du efter tiden på Introduktionsprogrammet utvecklat både dina kunskapsmässiga och sociala färdigheter. Vår strävan är att du inom ett år ska kunna gå vidare till studie- eller yrkesliv.

Läs mer