Industritekniskaprogrammet
År 1

Under årskurs 1 läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena. Du läser även några grundkurser inom de två inriktningar som vi erbjuder i åk 2 och 3. Du får prova att köra manuella verkstadsmaskiner, svetsa, reparationer, ritningsläsning och CNC.

År 2

I årskurs två läser du i huvudsak kurser inom vald inriktning. Du kan välja mellan inriktningarna Driftsäkerhet och underhållsteknik och Produkt- och maskinteknik. Under APL, Arbetsplatsförlagt lärande, provar du på yrkena i det verkliga arbetslivet.

År 3

Under år tre fördjupar du dina kunskaper och förbereder dig för arbetslivet. Under en längre APL-praktikperiod, provar du på dina fördjupade kunskaper på ett företag.

Inriktningar

Inriktning driftsäkerhet och underhållsteknik

På inriktningen Driftsäkerhet och underhållsteknik lär du dig hur du underhåller utrustning som maskiner och verktyg, så att verksamheten på ett företag kan hållas igång. Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar. Efter utbildningen kan du arbeta som resemontör eller underhållsmekaniker.

Inriktning produkt- och maskinteknik

På inriktningen Produkt- och maskinteknik lär du dig att arbeta med maskiner inom verkstadsindustrin, t ex med montering och ritningslära. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör eller CNC-operatör, men även till arbeten som innefattar design

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5, 100

Historia 1a, 50

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a, 50

Religionskunskap, 50

Samhällskunskap 1a, 50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen 400 poäng

Industritekniska processer 1, 100

Människan i industrin 1, 100

Produktionskunskap 1, 100

Produktionsutrustning 1, 100

Inriktning Produkt- och maskinteknik 300 

Datorstyrd produktion 1, 100

Produktionsutrustning 2, 100

Produktutveckling 1, 100

Inriktning Driftsäkerhet- och underhåll 400p

Avhjälpande underhåll 1, 100

Underhåll-driftsäkerhet, 100

Underhåll-elteknik, 100

Underhåll-lager och smörjteknik, 100


Programfördjupning Produkt och maskinteknik 900 poäng

Cad 1, 50

Cad 2, 50

Datorstyrd produktion 2, 100

Datorstyrd produktion 3, 100

Datorstyrd produktion 4, 100

Avhjälpande underhåll 1, 100

Produktionsutrustning 3, 100

Produktionsutrustning 4, 100

Svets grund, 100

Tillverkningsunderlag 1, 100

Programfördjupning Driftssäkerhet och underhåll 800 poäng

Cad 1, 50

Cad 2, 50

Datorstyrd produktion 1, 100

Avhjälpande underhåll 2, 100

Underhåll- Hydraulik och pneumatik, 100

Tillverkningsunderlag, 100

Svets grund, 100

Kälsvets 1, 100

Stumsvets 1, 100

Individuellt val 200 p 

Gymnasiearbete 100 p 

Garanterat valbara kurser för grundläggande  behörighet för universitets- och högskolestudier 300 poäng

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100

Engelska 6, 100

Arbetsplatsförlagt lärande APL 15 veckor

Totalt antal poäng 2500

Specialidrott till denna utbildning?

Efter utbildningen

Maskinoperatör

Exempel på arbetsområden är att jobba med manuella verkstadsmaskiner, formsprutor och annan processutrustning t.ex. inom pappers och massaindustrin och då tillverka olika produkter.

Resemontör

Som resemontör har man ofta en arbetsplats som man utgår ifrån och åker till olika företag och gör underhållsarbeten på olika maskiner t.ex. inom pappersindustrin, snösystem, sågverksindustrin och verkstadsbranschen.

CNC operatör

Exempel på arbetsområden är datorstyrda fräsmaskiner, svarvar, fleroperationsmaskiner och robotar. Man tillverkar olika produkter med dessa maskiner.

Underhållsmekaniker

Som underhållsmekaniker kan du få jobba med att reparera och underhålla maskiner och utrustning. Du får arbeta med förebyggande underhåll och använda datorbaserade underhållssystem