Industritekniska programmet

Namnet industritekniska programmet poängterar att programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke. Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. På SG/Broby lär du dig allt ifrån att använda manuella maskiner, datorer, CNC-maskiner, mät- och ritteknik, svetsning och drift- och underhållsteknik. På programmet varvas praktik och teori på ett naturligt sätt. Programmet ger grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola.
Under årskurs 1 läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena. Du läser även några grundkurser inom de två inriktningar som vi erbjuder i åk 2 och 3. Du får prova att köra manuella verkstadsmaskiner, svetsa, reparationer, ritningsläsning och CNC.
I årskurs två läser du i huvudsak kurser inom vald inriktning. Du kan välja mellan inriktningarna Driftsäkerhet och underhållsteknik och Produkt- och maskinteknik. Under APL, Arbetsplatsförlagt lärande, provar du på yrkena i det verkliga arbetslivet.
Under år tre fördjupar du dina kunskaper och förbereder dig för arbetslivet. Under en längre APL-praktikperiod, provar du på dina fördjupade kunskaper på ett företag.

Inriktningar

Inriktning driftsäkerhet och underhållsteknik

På inriktningen Driftsäkerhet och underhållsteknik lär du dig hur du underhåller utrustning som maskiner och verktyg, så att verksamheten på ett företag kan hållas igång. Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar. Efter utbildningen kan du arbeta som resemontör eller underhållsmekaniker.

Inriktning produkt- och maskinteknik 900 p

På inriktningen Produkt- och maskinteknik lär du dig att arbeta med maskiner inom verkstadsindustrin, t ex med montering och ritningslära. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör eller CNC-operatör, men även till arbeten som innefattar design

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1a, 50

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a, 50

Religionskunskap, 50

Samhällskunskap 1a, 50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100

 

Programgemensamma ämnen 400 poäng

Industritekniska processer 1, 100

Människan i industrin 1, 100

Produktionskunskap 1, 100

Produktionsutrustning 1, 100

 

Inriktning Produkt- och maskinteknik 300

Datorstyrd produktion 1, 100

Produktionsutrustning 2, 100

Produktutveckling 1, 100

 
Inriktning Driftsäkerhet- och underhåll 400p

Avhjälpande underhåll 1, 100

Underhåll-driftsäkerhet, 100

Underhåll-elteknik, 100

Underhåll-lager och smörjteknik, 100

Programfördjupning Produkt och maskinteknik 900 poäng

Cad 1, 50

Cad 2, 50

Datorstyrd produktion 2, 100

Datorstyrd produktion 3, 100

Datorstyrd produktion 4, 100

Avhjälpande underhåll 1, 100

Produktionsutrustning 3, 100

Produktionsutrustning 4, 100

Svets grund, 100

Tillverkningsunderlag 1, 100

 

Programfördjupning Driftssäkerhet och underhåll 800 poäng

Cad 1, 50

Cad 2, 50

Datorstyrd produktion 1, 100

Avhjälpande underhåll 2, 100

Underhåll- Hydraulik och pneumatik, 100

Tillverkningsunderlag, 100

Svets grund, 100

Kälsvets 1, 100

Stumsvets 1, 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Kurserna Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100, Svenska 3 / Svenska som
andraspråk 3, 100 och Engelska 6, 100 kan väljas bort för den som inte önskar grundläggande högskolebehörighet alternativt läsas inom individuella valet och som programfördjupning. Programmet omfattar då istället 2500 p.

Arbetsplatsförlagt lärande APL

Berättelser efter studenten