Utveckla din idrott
genom skolan

Specialisering idrott & hälsa

Vi söker elever som tycker skolan är viktig men som samtidigt vill kunna ha chansen att vidareutveckla sig inom sin sport.

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2, med tillvalen ishockey eller ridning på alla gymnasieprogram. Du kommer att träna tillsammans med utbildade instruktörer. Sunne IK, Sunne Ryttarförening och Stall JG.

Ridning

Upplägg

Fokus kommer att ligga på den enskilde eleven och dennes utveckling i allt som rör ridning med häst- och stallskötsel, tränings- och tävlingsupplägg, både teoretiskt men framförallt praktiskt. Stor vikt kommer också att läggas vid att utveckla ledarskapet gentemot barn och ungdomar, säker hästhantering, hästens anatomi och fysiologi samt förebyggande och akutbehandling av skador inom ridsporten.

Undervisningen kommer att ske av utbildade ridlärare och personal mot uppsatta mål, både i grupp med gemensamma träningar men även enskilt med individuella uppgifter.

SG/Broby samarbetar med två ryttarföreningar i Sunne.

Ridningen och viss teoretisk undervisning kommer att ske på ryttarföreningarnas anläggningar, strax utanför Sunne centrum.

Målet är att eleven genom praktisk och teoretisk kunskap blir en god förebild inom ridsporten. Att utvecklas som ryttare och få förståelse för träningslära och träningsmetoder för långsiktig och hållbar ridning. Att lära sig ett gott horsemanship och ha kunskap inom teknik, taktik och regler för ridning för att utvecklas både som hobby- och tävlingsryttare. Att utvecklas som ledare och ha kännedom om kost, tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar inom ridsporten. Att få förståelse om ryttarföreningars organisation och verksamhet, om ridsportens framväxt och dess nationella mål.

Sunne Ryttarförening – sunnerf.se

Ingela Johansson

0565-711267 | info@sunnerf.se

Stall JG – stalljg.se

Jarle Grönhaug

070 3567 332 | jarlegronhaug@telia.com

Hockey

Upplägg

Sunne IK har utbildade tränare som har stor erfarenhet av att utbilda nya spelare i taktik och spelförståelse samt fysisk träning. Passen är mycket bra komplement till din ordinarie lagträning. Fokus kommer att ligga på den individuella prestationen och på att bygga upp kroppen på längre sikt.Att studera samtidigt som man satsar på hockey kräver såväl vilja som självdisciplin. Det är också viktigt att man känner sig trygg med såväl boende, kost och sömn. I Sunne arbetar vi hårt för att eleverna ska uppleva såväl studiesituation och ishockeyn som positiv.

Sunne IK hemsida

Sunne IK facebooksida

Ishall med eget gym
Helmia Arena ligger ca 500 m från SG/Broby, i anslutning till elevboendet. Förutom gymet i ishallen finns också en gymanläggning i närheten av skolan.

Vid frågor till Sunne IK

Sunne IK Kansli

Gustaf Nermark

072-2352331

info@sunneik.se

Mikael Johansson

076-1359946

micke@sunneik.se