Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.På SG/Broby kan du experimentera, utforska, klura ut och att fördjupa dig inom ämnen som matematik, fysik, kemi och biologi. Du kan även välja att kombinera naturvetenskap och samhälle.
Första året på Naturvetenskapsprogrammet läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena.
I årskurs två har du valt inriktningen och kan fördjupa dig i det som är speciellt intressant för dig. Antigen blir det mer biologi, kemi, matematik och fysik eller samhällsvetenskaplig syn på naturkunskapen.
Sista året är mycket präglat av inriktningarnas ämnen, men du läser också ämnen som du själv vill fördjupa dig i samt gymnasiearbetet som kommer att präglas av Naturvetenskapsprogrammet examensmål.Du får göra studiebesök på t ex olika sjukhus, företag, kommunens anläggningar, universitet mm.

Inriktningar

Inriktning naturvetenskap 400 p

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Den ger den bredaste behörigheten till universitet och högskolor.

Inriktning naturvetenskap/samhälle

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1b, 100

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1c, 100

Matematik 2c, 100

Matematik 3c, 100

Religionskunskap 1, 50

Samhällskunskap 1b, 100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen 450 poäng

Biologi 1, 100

Fysik 1a, 150

Kemi 1, 100

Moderna språk, 100

Inriktning naturvetenskap 400 poäng
Biologi 2, 100

Fysik 2, 100

Kemi 2, 100

Matematik 4, 100

 

Inriktning naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Biologi 2, 100

Geografi 1, 100

Samhällskunskap 2, 100

 

Programfördjupning 200-300 poäng

Naturvetenskaplig specialisering, 100

Nedanstående är valbara:

Engelska 7, 100

Moderna språk 4, 100

Matematik 5, 100

Historia 2, 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Totalt antal poäng 2500 p

Berättelser efter studenten