Naturvetenskapsprogrammet
År 1

Första året på Naturvetenskapsprogrammet läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena.

År 2

I årskurs två har du valt inriktningen och kan fördjupa dig i det som är speciellt intressant för dig. Antigen blir det mer biologi, kemi, matematik och fysik eller samhällsvetenskaplig syn på naturkunskapen.

År 3

Sista året är mycket präglat av inriktningarnas ämnen, men du läser också ämnen som du själv vill fördjupa dig i samt gymnasiearbetet som kommer att präglas av Naturvetenskapsprogrammet examensmål.Du får göra studiebesök på t ex olika sjukhus, företag, kommunens anläggningar, universitet mm.

Inriktningar

Inriktning naturvetenskap

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Den ger den bredaste behörigheten till universitet och högskolor.

Inriktning naturvetenskap/samhälle

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 1,2,3

Programgemensamma ämnen 450 poäng

Biologi 1

Fysik 1a

Kemi 1

Moderna språk

 

Inriktning naturvetenskap 400 poäng

Biologi 2

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4

Inriktning naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Biologi 2

Geografi 1

Samhällskunskap 2

 

Programfördjupning 200-300 poäng

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

 

Totalt antal poäng 2500 p

Specialidrott till denna utbildning?

Efter utbildningen

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet

Du kommer att ha behörighet för vidare studier på de flesta utbildningarna på högskola och universitet, vare sig du vill bli läkare, ingenjör, veterinär, optiker, kemist, biolog eller något helt annat