Naturvetenskapsprogrammet
År 1

Första året på Naturvetenskapsprogrammet läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena.

År 2

I årskurs två har du valt inriktningen och kan fördjupa dig i det som är speciellt intressant för dig. Antigen blir det mer biologi, kemi, matematik och fysik eller samhällsvetenskaplig syn på naturkunskapen.

År 3

Sista året är mycket präglat av inriktningarnas ämnen, men du läser också ämnen som du själv vill fördjupa dig i samt gymnasiearbetet som kommer att präglas av Naturvetenskapsprogrammet examensmål.Du får göra studiebesök på t ex olika sjukhus, företag, kommunens anläggningar, universitet mm.

Inriktningar

Inriktning naturvetenskap

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Den ger den bredaste behörigheten till universitet och högskolor.

Inriktning naturvetenskap/samhälle

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5, 100

Engelska 6, 100

Historia 1b, 100

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1c, 100

Matematik 2c, 100

Matematik 3c, 100

Religionskunskap 1, 50

Samhällskunskap 1b, 100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma ämnen 450 poäng

Biologi 1, 100

Fysik 1a, 150

Kemi 1, 100

Moderna språk, 100

 

Inriktning naturvetenskap 400 poäng

Biologi 2, 100

Fysik 2, 100

Kemi 2, 100

Matematik 4, 100

Inriktning naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Biologi 2, 100

Geografi 1, 100

Samhällskunskap 2, 100

Programfördjupning 200-300 poäng

Naturvetenskaplig specialisering, 100

Nedanstående är valbara:

Engelska 7, 100

Moderna språk 4, 100

Matematik 5, 100

Historia 2, 100 

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Totalt antal poäng 2500 p

Specialidrott till denna utbildning?

Efter utbildningen

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet

Du kommer att ha behörighet för vidare studier på de flesta utbildningarna på högskola och universitet, vare sig du vill bli läkare, ingenjör, veterinär, optiker, kemist, biolog eller något helt annat