Grafisk produktion
År 1

Första året på Grafisk produktion läser du framförallt flertalet av de gymnasiegemensamma ämnena. Du får också lära dig helheten i den grafiska branschen och de grafiska grunderna som färglära, bokstävernas språk, grafisk formgivning och att trycka trycksaker – från idé till färdig produkt. Inför år två väljer du mellan yrkesutgångarna originalare och tryckare.

År 2

I yrkesutgången Originalare skapar du olika trycksaker och arbetar med programvarorna Illustrator, Photoshop och InDesign, för att rita, redigera bilder, sätta samman text och bild. I yrkesutgången Tryckare lär du dig allt från enkla tryck till avancerade produktioner, i skolans moderna tryckpress. Under dina två praktikperioder kan du prova på yrkena i det verkliga arbetslivet

År 3

Under år tre fördjupar du dina kunskaper och förbereder dig för arbetslivet. Du jobbar med egna projekt, samarbetsprojekt och uppdrag från företag. Under en längre praktikperiod APL, Arbetsplatsförlagt lärande, provar du på dina fördjupade kunskaper på ett företag.

Inriktningar

Inriktning orginalare

I denna yrkesutgång lär du dig om grafisk formgivning och produktion av trycksaker som affischer, broschyrer och förpackningar – från idé till färdig produkt. Originalare passar dig som är kreativ, har känsla för färg och form och är intresserad av teknik.

Inriktning tryckare

Om du har ett stort teknikintresse, god samarbets- och problemlösningsförmåga är tryckare ett yrke för dig. Det finns stora möjligheter till spännande jobb direkt efter utbildningen. Den grafiska branschen i Sverige efterfrågar tryckare från SG/Broby. Du lär dig ställa in och trycka fina tryck i vår moderna tryckpress. Du lär dig att förbättra tryckresultat genom justering av färgmängd, material och andra tekniska faktorer

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5, 100

Historia 1a, 50

Idrott och hälsa 1, 100

Matematik 1a, 100

Naturkunskap 1a, 50

Religionskunskap 1, 50

Samhällskunskap 1a, 50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100

 

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Industritekniska processer 1, 100

Människan i industrin 1, 100

Produktionskunskap 1, 100

Produktionsutrustning 1, 100

 
Inriktning produkt och maskinteknik 300 poäng

Datorstyrd produktion 1, 100

Produktionsutrustning 2, 100

Produktutveckling 1, 100

Programfördjupning Originalare 900p

Grafisk produktion 1, 100

Grafisk kommunikation 1, 100

Grafisk kommunikation 2, 100

Grafisk illustration, 100

Original, reproduktion och prepress, 100

Fotografisk bild 1, 100

Grafiska arbetsflöden och analysmodeller, 100

Interna transporter, 50

Industriteknisk fördjupning 1, 50

Produktionskunskap 2, 100

Programfördjupning Tryckare 900 poäng

Grafisk produktion 1, 100

Grafisk produktion 2, 100

Grafisk produktion 3, 100

Grafisk produktion 4, 100

Grafisk kommunikation 1, 100

Underhåll-Driftsäkerhet, 100

Produktionskunskap 2, 100

Fotografisk bild 1, 100

Interna transporter, 50

Industriteknisk fördjupning 1, 50

Individuellt valt 200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Garanterat valbara kurser för grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier 300 poäng

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100

Engelska 6, 100

Arbetsplatsförlagt lärande APL 15 veckor

Totalt antal poäng 2500

Specialidrott till denna utbildning?

Efter utbildningen

Vad programmet Grafisk produktion kommer leda till för yrke för dig beror mycket på dina intressen och ambitioner. Vissa yrkesområden kan kräva vidareutbildning t ex på yrkeshögskolan Brobygrafiska.

Exempel på framtida yrken.

Originalare – sammanställer en dekor (bild och text), en logotyp, en trycksak, från Art Director på reklambyrå.

Bildretuschör – Förfinar bilder och skapar effekter i bildredigeringsprogram.

Prepressoperatör – färdigställer dekor (bild och text) i datorn så att den kan tryckas.

Reprooperatör –Producerar tryckformen för dekoren som ska tryckas i tryckpressen.

Tryckare/Tryckoperatör –ställer in tryckpressen och dess utrustning och trycker dekoren på material som plastpapper och kartong.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden, vilket innebär att du läser tre extra kurser, Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.En annan möjlighet är att läsa en yrkeshögskoleutbildning efter examen. 

 

På Brobygrafiska kan du läsa vidare inom grafisk design och teknik, förpackningsdesign och digitala medier.

Läs mer på www.brobygrafiska.se