Av elever om elever, SA-programmet

På samhällsprogrammet är det ofta fokus på diskussioner i klassen och i vår klass (SA22) är diskussionerna givande och alla kan känna sig trygga med att dela sina tankar. Vi har många olika kurser och får ett brett underlag med kunskap under våra 3 år på SG/Broby.

Är man intresserad av både hur vi människor och hur samhället fungerar så är detta det perfekta valet. Vi har många gemensamma kurser, men det skiljer sig också åt beroende på våra individuella val. Där vi bland annat kan välja kreativa kurser så som foto och fysiska som till exempel specialidrott.

Eftersom samhällsprogrammet är så pass brett som det är kommer man träffa på olika sorters personer som har olika mål, och det tycker vi är fint. På samhällsprogrammet kan man känna sig trygg då man känner sig sedd av lärarna och de finns där för att stötta en på vägen mot ens mål.

I SA22 har vi också en bra gemenskap med varandra och man kan därför alltid känna sig trygg i klassrummet och ha en bra känsla när man går till skolan.

Julia Spångberg SA22