Samhällsvetenskaps-programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på universitetet. På SG/Broby sätter vi verklighetsbaserat lärande i centrum och gör vi vårt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.

Inriktningar

Kurser

SA på SG/Broby

Efter utbildningen