Naturvetenskaps-
programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden. På SG/Broby kan du experimentera, utforska, klura ut och att fördjupa dig inom ämnen som matematik, fysik, kemi och biologi. Du kan även välja att kombinera naturvetenskap och samhälle.

Inriktningar

Kurser

NA på SG/Broby

Efter utbildningen