Ny spännande terminsstart!

Terminsstart läsåret 2022-23 på SG/Broby

Nu startar vi upp höstterminen 2022 och ser fram emot ett nytt spännande läsår tillsammans med både nya och gamla elever. 

Vårt populära industritekniska program är inför detta läsår åter fullt. Vi har nu 100% behöriga antagna på programmets 16 platser. Dessutom gör vi som utlovat ett överintag med en 17:e elev. Vi förstår att intresset för programmet är högt, då vi har genomfört ett antal satsningar (bl.a. inköp av en helt ny CNC-svarv) under senare tid och då våra elever har näst intill garanterat arbete inom branschen efter avslutad utbildning, om de så önskar. 

Vårt unika program för Grafisk Produktion med riksintag är också i en spännande utvecklingsfas. Efter den första antagningsprocessen har vi ett par platser kvar på programmet och välkomnar även sena sökande, eller elever som vill byta program. Här får man lära sig om skapandet av grafiska produkter, såväl som om tryckprocessen. 

Sedan ett antal år har vi ett nära samarbete mellan vårt Naturvetenskapliga program och vårt Samhällsvetenskapliga program. Eleverna läser från början majoriteten av kurserna gemensamt och delas sedan i programspecifika kurser. Detta skapar en god organisatorisk grund, såväl som god dynamik i våra klasser. Denna organisation skapar också en flexibel utbildning där vi också är vana att under läsåret ta emot elever som söker sig tillbaka till vår hemkommun efter att ha provat studier i andra kommuner. Både NA och SA gör uppskattade resor och studiebesök med sina klasser.

På vår skola har vi också introduktionsprogram för de elever som efter avslutad grundskola ännu inte hunnit bli behöriga för studier på de nationella gymnasieprogrammen. Detta är en elevgrupp med mycket skiftande behov och utgångslägen, därför är vår organisation mycket flexibel och flera elever har egna studieupplägg. En särskild grupp är de elever som är nyanlända och som arbetar för att läsa in både svenska och ev. andra ämnen för att sedan kunna gå vidare i utbildningssystemet. 

Hos oss på SG/Broby arbetar vi även med det kommunala aktivitetsansvaret, där vi fångar upp de ungdomar under 20 års ålder utan gymnasieexamen. Vi erbjuder vägledning, möjligheter tillbaka till studier såväl som praktik och deltagande i särskilda projekt. 

För skolans del finns en långsiktig utvecklingsplan som både innebär utveckling av våra existerande verksamheter, såväl som att se över möjligheten att bredda vårt utbud. Vi ser nu fram emot det nya läsåret tillsammans med alla våra elever!

 

Med vänlig hälsning 

Fredrik IJmker Snell 
Rektor SG/Broby, Lärcenter, SFI