Trevlig sommar!

Skolstartstider läsåret 2022-2023

 

Gymnasiet SG/Broby – 16 augusti

IM, Introduktionsprogram  samling kl 08.30 i sal B13 för tidigare elever, nya elever bjuds in individuellt
Språkintroduktion  samling kl 08.30 i Hörsalen
Årskurs 1, Nationella program  samling kl 08.10 i Hörsalen
Årskurs 2 och 3, Nationella program  samling kl 13.00 – salar enligt anslag på skolan