Information från Folkhälsomyndigheten

Sunne 2021-09-29

Information till alla elever vid SG/Broby

Undervisningen på SG/Broby kommer att övergå till 100% som innan pandemin med Covid19.

Se länken från folkhälsomyndigheten för djupare information vad som gäller för dig och vad du kan tänka på.

Följ de råd som ges och tänk på din omgivning.

Om de blir ändringar utifrån detta återkommer vi med information här och i våra övriga sociala medier.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-och-med-den-29-september/