Coronainformation

Så har skolan startat igen och för gymnasieskolans del är det undervisning i skolans lokaler som gäller efter vårens stängning och distansstudier. 

Det känns bra att detta beslut är fattat då vår bedömning är att lärarledd närundervisning är bättre än distansundervisning. 

På SG/Broby gäller självklart de rekommendationer och direktiv som Folkhälsomyndigheten ger.

•                    Håll avstånd och undvik stora samlingar

•                    Tvätta händerna ofta

•                    Nys och hosta i armvecket

•                    Stanna hemma om du känner dig sjuk – minst två dagar.

Vid varje klassrum och vid strategiska platser i övrigt finns handsprit utplacerat. 

Ytdesinfektion finns tillgängligt och ska användas. 

Så långt det är möjligt separeras de tre verksamheter som finns inom området; gymnasieskolan SG/Broby, Lärcenter/komvux samt Brobygrafiska, yrkeshög­skolan. 

Matsalen är f n endast till för gymnasiets elever i samband med lunch och här har vi märkt upp avstånd vid köbildning. 

I klassrummen ansvarar respektive lärare för att eleverna placeras med tillräckligt avstånd från varandra i så stor utsträckning som möjligt. 

Vi undviker besök av utomstående på skolan. Har du anledning att besöka skolan vill vi att du kontaktar skolans expedition,

tel 0565-179 00.

Normalt sett brukar vi bjuda in till en gemensam föräldrainformation i åk1. I år kommer vi inte att göra det, utan kontakt och information kommer att tas och ges på annat sätt som vi återkommer till. 

Eleverna har själva ett stort ansvar att följa de regler och direktiv som skolan har kring anpassningar i samband med coronapandemin. 

Vi uppskattar också om du som vårdnadshavare och förälder pratar med ditt barn/din ungdom om vikten av att följa ovanstående regler för att minska risken för smittspridning.

Information coronaviruset

Här kommer all information om läget att uppdateras löpande!

https://sunne.se/sv/utveckling/Aktuellt/Nyheter/om-coronaviruset/?fbclid=IwAR0840AehRiOoFoiYsyiA5tgjKhzVpA95IHmfgk9iF6z51Ik4C5BLgRywgI