Undervisning på plats på SG/Broby från 1/4-22

Sunne 2022-04-01

Information till alla elever vid SG/Broby

Sedan den 1/4 är Covid 19 inte klassad som en samhällsfarlig sjukdom.

All undervisning sker 100% på plats på SG/Broby från och med det datumet. 

Det finns dock några saker att fortfarande tänka på så gå in på länkarna från Folkhälsomyndigheten och Skolverket för mer information.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/restriktioner-forsvinner-men-tillfalliga-forordningen-ar-kvar

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/pandemin-med-covid-19-gar-in-i-en-ny-fas/