Aktuell information om distansundervisning 2021

Sunne 2021-01-08

Information till alla elever vid SG/Broby

Undervisningen på SG/Broby kommer att fortsätta från skolstart 11/1 till 24/1!

Förlängd rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan

Folkhälsomyndigheten har tidigare rekommenderat att gymnasieskolor delvis stänger och övergår till distansundervisning från och med måndagen den 7 december 2020 till och med onsdagen den 6 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att denna rekommendation ska förlängas och gälla till och med 24 januari 2021.

Introduktionsprogram och gymnasiesärskolan omfattas inte

Gymnasieskolans introduktionsprogram är undantagna från Folkhälsomyndighetens rekommendation om delvis stängning och distansundervisning. Även elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning är undantagna. Rekommendationen omfattar inte heller gymnasiesärskolan.

Undantag för nationella prov och vissa andra moment i gymnasieskolan

Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan gäller inte heller för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • genomförandet av nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Skolverket har dock beslutat att ställa in alla nationella prov i gymnasieskolan under perioden från och med den 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Det innebär att de nationella prov som ska genomföras under hösten 2020 inte heller kan senareläggas till efter den 1 januari 2021.

Nationella proven ställs in vårterminen 2021

Regeringens pressmeddelande om förlängd rekommendation

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om bakgrunden till rekommendationen om distansundervisning.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning(Folkhälsomyndighetens webbplats)

Information till förskola, grundskola och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) 

Möjlighet till undantagsåtgärder utifrån bestämmelser om stängda skolor i den tillfälliga förordningen

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation om delvis stängning har gymnasieskolorna möjlighet att bedriva distansundervisning och vidta andra undantagsåtgärder utifrån bestämmelserna om stängda eller delvis stängda skolor i den tillfälliga förordning som regeringen beslutade om i våras.

Elever på introduktionsprogram och elever i andra skolformer som inte omfattas av rekommendationen kan precis som tidigare få distansundervisning enligt bestämmelserna för öppna skolor i den tillfälliga förordningen. Det kan till exempel handla om att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Vad huvudmannen kan göra om skolverksamhet stängs

Distansundervisning under coronapandemin

Information angående skollunchen

Följande beslut har fattats av rektor och Susanne i köket vad gäller skollunchen fram till juluppehållet.

Vanlig lunch serveras dagligen från kl 11.00. Däremot kommer inte den ursprungliga matsedeln att kunna följas.

Elever som är i skolan och studerar

Om du tänker äta lunch, meddela detta till din mentor helst på eftermiddagen dagen innan eller direkt på morgonen samma dag. Bästa är om du kan planera flera dagar och meddela din mentor.

Det innebär också att undervisande lärare ansvarar för att meddela mentor vilka mentorselever som kommer in till skolan.

Elever som studerar på distans

Matlådor kommer att kunna beställas för en eller flera dagar. Vet du redan nu att du vill ha mat för hela veckan så beställer du för hela veckan. Beställning ska ringas in till Susanne Fjällheim i köket på telefon 0565-163 84. Beställningen ska göras senast dagen före.

Ovanstående information läggs också ut på Teams SG/Broby information samt på sgbroby.se.

Ronnie Palmquist

Rektor

Information om distansundervisning och coronaviruset

Här kommer all information om läget att uppdateras löpande!

https://sunne.se/sv/utveckling/Aktuellt/Nyheter/om-coronaviruset/?fbclid=IwAR0840AehRiOoFoiYsyiA5tgjKhzVpA95IHmfgk9iF6z51Ik4C5BLgRywgI