Om skolan

Välkommen till oss på Sunne Gymnasieskola Broby!

Här är skolan som står för Respekt, Utveckling och Professionalism där eleverna och studiemiljön ligger i fokus.

Hos oss får du den grund att stå på som du behöver för att leva och verka i Sunne och i världen. Genom vår nära koppling till företagen i Sunne får våra elever lätt jobb här i vår egen kommun, men även en grund för att söka sig vidare i livet. Vi ger dig en trygg bas för att växa till den människa du vill vara!

Fredrik lJmker Snell

Fredrik lJmker Snell

Rektor SG/Broby

Historia

En helt ny skola

Sunne Gymnasieskola/Broby är en sammanslagning av Brobygrafiskas gymnasiedel och Brobyskolan i Sunne.

Broby Grafiska gymnasium

Broby Grafiska startades 1992 i samband med att Tetra Pak etablerade sig i Sunne. Den första utbildningen som hölls var en utbildning i grafisk teknik mot förpackningstryck. Industrihallar byggdes om och inreddes till klassrum för utbildningar från gymnasie- till forskningsnivå inom grafisk teknik och media. Broby Grafiska bedriver idag yrkeshögskoleutbildning, företagsutbildning och forskningsprojekt

Brobyskolan

Brobyskolan har sedan 1993 varit gymnasieskolan i Sunne för i huvudsak teoretiska program. Skolan har även erbjudit Industriprogrammet och Hotell- och turismprogrammet samt Komvux. Skolans historia startade 1938 med de första kommunalt anordnade utbildningsinsatserna av yrkesinriktad karaktär vid sidan av det obligatoriska skolväsendet i Sunne. Skolan verkade som yrkesskola fram till 90-talet.

Vad händer på skolan?

Värdegrund

Sunne Gymnasieskola delar Sunne kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår versamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga at lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolas vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda exceptionella förutsättningar utifrån varje elevs förutsättningar, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.