Ny industrilokal

De nya lokalerna Industriprogrammet är klara. I och med flytten till Svetsarevägen hamnar skolans alla utbildningar nu på samma område och vilket blir ett stort lyft för utbildningen för befintliga och kommande elever. Med de nya lokalerna tillsammans med engagemang och styrning från branschens företag, ges nu goda möjligheter att möta den stora efterfrågan på kvalificerad arbetskraft som industrin efterfrågar. Invigningsdatum är inte satt men information kring det kommer inom kort. Följ oss gärna på sociala medier där vi löpande lägger ut information och bilder.