Om du ska börja gymnasiet i höst så är det naturligt att du har många frågor.

Här har vi samlat svar på de frågor vi tror är relevanta för just dig både i film och text.

Hoppa ned till frågor och svar ↓

Nej!

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på universitetet. På SG/Broby sätter vi verklighetsbaserat lärande i centrum och gör vi vårt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.

År två väljer du inriktning och kommer att studera ämnen specifika för sin inriktning. I årskurs två har du också möjlighet att få ta del av skolans internationella utbyten.

Läs mer här ›

Nej, det är bara ett val av grundutbildning.

Många tänker att gymnasievalet avgör vad man ska göra resten av livet. Men så är det inte, som tur är. Gymnasievalet är ett val av grundutbildning som du sedan kan bygga vidare på.

Yrkesprogrammen fokuserar på att ge dig de specialkunskaper som krävs för olika yrken, till exempel orginalare, tryckare, svesare, mekaniker m.m. Dessutom kan du välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan även på yrkesprogrammen.

De högskoleförberedande programmen fokuserar på att ge dig de kunskaper som du måste ha för att direkt läsa vidare på universitet eller högskola. Till exempel språk, historia och matematik. Men oavsett vilka kunskaper du skaffar dig nu så har du nytta av dem även om du byter område, yrke eller till och med land längre fram. Glöm inte att de flesta vuxna har bytt karriär både en och två gånger.

Jo, alla kan få högskolebehörighet!

Vilket yrkesprogram du än väljer har du alltid rätt att inom ramen för programmets 2 500 poäng läsa de kurser som gör att du får grundläggande behörighet till högskolan.

Om du dessutom vill ha det som kallas särskild behörighet till högskolan, vilket krävs för utbildningar som till exempel landskapsarkitekt eller ingenjör, så har du alltid rätt att läsa in de kurserna på komvux.

Detta betyder att om du just nu är intresserad av till exempel industri eller grafisk produktion, men samtidigt vill hålla dörren öppen mot högskolan, är allt förberett för att du ska kunna läsa vidare längre fram – om du vill det.

Glöm inte heller möjligheten att läsa på yrkeshögskolan.

Nej, inte riktigt in till skolan!

Men stallet ligger nära och hit får hästen följa med förstås.

Fokus kommer att ligga på den enskilde eleven och dennes utveckling i allt som rör ridning med häst- och stallskötsel, tränings- och tävlingsupplägg, både teoretiskt men framförallt praktiskt. Stor vikt kommer också att läggas vid att utveckla ledarskapet gentemot barn och ungdomar, säker hästhantering, hästens anatomi och fysiologi samt förebyggande och akutbehandling av skador inom ridsporten.

Undervisningen kommer att ske av utbildade ridlärare och personal mot uppsatta mål, både i grupp med gemensamma träningar men även enskilt med individuella uppgifter.

SG/Broby samarbetar med två ryttarföreningar i Sunne.

Sunne Ryttarförening

Stall JG

Ridningen och viss teoretisk undervisning kommer att ske på ryttarföreningarnas anläggningar, strax utanför Sunne centrum.

Självklart kan du det!

Sunne Gymnasieskola/Broby erbjuder Idrott och hälsa specialisering 1 och 2, med tillvalen fotboll, ishockey eller ridning på alla gymnasieprogram. Du kommer att träna tillsammans med utbildade instruktörer.

Ni tränar fotboll ett par gånger i veckan under lektionstid.

Nej, både Grafisk produktion och Industritekniska programmet är yrkesutbildningar som kan ge dig riktigt bra jobb direkt efter gymnasiet.

Ja, man kan läsa vidare till ekonom efter gymnasiexamen på Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

På SG/Broby har vi små undervisningsgrupper, vilket ger varje elev stora möjligheter att lyckas med sina studier.

Nej, man kan söka till oss utan att ha dessa helt klara.

Nej vi har inte elevboende men mycket bra kontakt med både privata och kommunala uthyrare. 

Läs mer här ›