En rykande färsk tidning!

En alldeles ny och färsk tidning om vår skola  och våra utbildningar samt vad de kan leda till!

Digital läsning så länge…tryck version kommer senare.

http://www.roxx.se/v/gk7cu