Om skolan

SG/Broby – skolan med de stora möjligheterna.
Vi är en skola med stark gemenskap och bra kontakt mellan klasskamrater och lärare, vilket förbättrar kvaliteten på studietiden. Att studera hos oss innebär därför bästa möjliga förberedelse för både yrkesliv och vidare studier. Skolan har ett omfattande samarbete med samhället, näringslivet, verkstadsindustrin och den grafiska branschen, såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Historia

En helt ny skola

Sunne Gymnasieskola/Broby är en sammanslagning av Brobygrafiskas gymnasiedel och Brobyskolan i Sunne.

Broby Grafiska gymnasium

Broby Grafiska startades 1992 i samband med att Tetra Pak etablerade sig i Sunne. Den första utbildningen som hölls var en utbildning i grafisk teknik mot förpackningstryck. Industrihallar byggdes om och inreddes till klassrum för utbildningar från gymnasie- till forskningsnivå inom grafisk teknik och media. Broby Grafiska bedriver idag yrkeshögskoleutbildning, företagsutbildning och forskningsprojekt.

Brobyskolan

Brobyskolan har sedan 1993 varit gymnasieskolan i Sunne för i huvudsak teoretiska program. Skolan har även erbjudit Industriprogrammet och Hotell- och turismprogrammet samt Komvux. Skolans historia startade 1938 med de första kommunalt anordnade utbildningsinsatserna av yrkesinriktad karaktär vid sidan av det obligatoriska skolväsendet i Sunne. Skolan verkade som yrkesskola fram till 90-talet.

Målsättning

Sunne Gymnasieskolas vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun, och att attrahera elever från hela Sverige. Vi vill erbjuda exceptionella förutsättningar utifrån varje elevs förutsättningar, för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö.

Värdegrund

Sunne Gymnasieskola delar Sunne kommuns värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och Professionalism.

Respekt

Innebär att v har ett ärligt och gott bemötande. Vi är lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla skolan och vår versamhet. Vi respekterar och tar vara på varandras olikheter och ser det som styrkor. En positiv inställning till våra olika förmågor stärker organisationen och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.

Utveckling

Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande och skapar arbetsglädje.

Professionalism

Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som

 

medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga at lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och engagerade.