Examen

På grund av Coronaepidemin kommer skolavslutningen vid SG/Broby inte att genomföras enligt tidigare planering.

Något definitivt beslut är inte tagit kring hur avslutningen kommer att genomföras.

Mer information kommer senare.

 

/ Rektor